Trang thanh toán

Cổng thanh toán duy nhất của Tự Học 365

Một số lưu ý trước khi thanh toán:

  • Tự Học 365 là đơn vị cung cấp sản phẩm thông tin và khóa học giáo dục phát triển bản thân. 
  • Châm ngôn của Tự Học 365 lấy chữ TÍN
    đi đầu, lợi nhuận tự nhiên khắc mà có. Vì thế tất cả sản phẩm của Tự Học 365 đều đạt đủ chất lượng cũng như vượt trên tiêu chuẩn đã đề ra. 

  • Mọi thanh toán tại Tự Học 365 đều do tự nguyện. Vì thế chúng tôi mong các bạn không coi việc bỏ tiền ra thanh toán ngày hôm nay là CHI PHÍ, thay vào đó hãy xem chúng là một khoảng ĐẦU TƯ. Tin tôi đi, các bạn sẽ kiếm được hàng nghìn, thậm chí hàng triệu đô la từ những kiến thức mà chúng tôi truyền tải mỗi ngày!
  • Chúng tôi chấp nhận hoàn trả toàn bộ tiền cho những trường hợp đã tham gia học tập và phát triển theo đúng khuôn mẫu của Tự Học 365 đề ra mà không cảm thấy cuộc sống của mình tốt đẹp hơn !